PTTK Lubań

Pogórze Izerskie

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

O nas

Polskie Towarzystwo Turystycznozno-Krajoznawcze to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. Powstało z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego(1873 r.)i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906 r.), których jestprawnymnastępcą oraz spadkobiercą ichtradycji, dorobku ideowego,a także majątku tych Towarzystw.Pttk znajduje się w samym centrum miasta Lubań,na ulicy<strong> Bracka 12 ,zaraz obok Brackiej Baszty.

50lat

Oddział zajmuje się wieloma dziedzinami turystyki i krajoznawstwa.

Udziela informacji, upowszechnia i weryfikuje odznaki turystyki kwalifikowanej:Górską Odznakę Turystyczną PTTK, Odznakę Turystyki Pieszej, Odznakę Krajoznawczą, Odznakę Siedmiomilowe Buty, Odznakę Turysta Dolnego Śląska, Odznakę Turysta Przyrodnik. Dysponując kadrą programową organizuje imprezy turystyczne o znaczeniu ogólnopolskim: Rajd Pieszy Lubańska Zima, Rajd Lubańska Wiosna, Rajd Górski „Lubańska Jesień”. Pod opieką Oddziału znajduje się 162,8 km turystycznych szlaków górskich oraz 17 km ścieżki Dydaktycznej „Szlakiem Wygasłych Wulkanów” i „Szlakiem Przyrody Ożywionej” po parku „Na Kamiennej Górze”. Szlaki te utrzymują i odnawiają znakarze PTTK.PTTK powstało 17 grudnia 1950 roku z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906).18 marca 1951 roku powstaje Zarząd Okręgu PTTK we Wrocławiu, któremu podlegały wszystkie Oddziały Dolnośląskie.Pierwsze Koła PTTK w powiecie lubańskim powstały pod koniec lat 50 – nie jest to jednak udokumentowane. Oddział PTTK w Lubaniu powstał 04 marca 1962 roku na Zjeździe Założycielkim i 27.07.1962 pod nr 20 w rejestrze stowarzyszeń w Wydziale Spraw Wewnętrznych Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lubaniu dokonano wpisu. Jego celem było organizowanie i upowszechnianie turystyki w powiecie lubańskim, a z czasem i w całych Sudetach. W 1957 roku wyznakowano na Pogórzu Izerskim pierwszy szlak turystyczny. Był to szlak żółty z Gryfowa wzdłuż jezior i Leśną do Zawidowa o długości 35,5 km. W 1965 lubańscy znakarze wytyczają kolejne szlaki: zielony z Lubania do Leśnej i niebieski z Zawidowa przez Lubań do Gryfowa. Kolejny szlak z Leśnej do Czerniawy w kolorze zielonym powstał w roku 1969. Nowe pokolenie znakarzy w roku 1991 wytycza kolejne szlaki: czerwony z Biedrzychowic do Czerniawy Zdr., zielony z Pobiednej przez Ulicko, Smrek (1123m) na Przełęcz Łącznik (od Ulicka do Przeł. Łącznik na terenie Gór Izerskich). Od powstania oddziału odbyło się XVII ZJAZDÓW SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZYCH.

pttk Lubań