PTTK Lubań

Pogórze Izerskie

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Wiosna 2017

 

OGÓLNOPOLSKI RAJD GÓRSKI

„LUBAŃSKA WIOSNA 2017”

 

Oddział PTTK „Pogórze Izerskie” w Lubaniu

organizuje w dniach: 8–10.6.2017r.

OGÓLNOPOLSKI RAJD GÓRSKI

„LUBAŃSKA WIOSNA 2017”

wiosna2017web1

I. CELE RAJDU :

- uczczenie 55 rocznicy powstania Oddziału PTTK „Pogórze Izerskie” w Lubaniu

- poznawanie piękna Sudetów Zachodnich

- popularyzacja turystyki kwalifikowanej

- zdobywanie odznak turystycznych

II. TRASY RAJDU :

1. 3-dniowa: ilość miejsc – 30, pkt. GOT: 62. Start 8.06.17r. -Szklarska Poręba Górna

dworzec PKP godz. 10:30

Przebieg trasy: Szklarska Poręba Górna – Rozdroże pod Zwaliskiem – Wysoka

Kopa – „Chatka Górzystów” – Stacja Turystyczna Orle – Jizerka – schr.

Smedava – Bukovec - Stacja Turystyczna Orle – Rozdroże pod Cichą Równią –

Wysoki Kamień – Szklarska Poręba Dolna

2. 2-dniowa: ilość miejsc – 40, pkt. GOT: 22. Zarezerwowana - start 9.06.17r. -

Sobieszów dworzec PKP godz. 10:30

Przebieg trasy: Sobieszów – Zamek Chojnik – Jagniątków – SSM „Złoty Widok”–

Wodospad Szklarki – Chybotek – Szklarska Poręba Dolna

3. 2-dniowa: ilość miejsc 30, pkt. GOT: 24. Start 9.06.17r. Świeradów Zdrój dworzec

PKS godz. 9:30.

Przebieg trasy: Świeradów Zdr. – Rozdroże Izerskie – Rozdroże pod Zwaliskiem –

„Chatka Robaczka” – Wysoki Kamień – Zakręt Śmierci – Szklarska Poręba Dolna

4. 1-dniowa: pkt. GOT: 15. start 10.06.2017r. Szklarska Poręba Górna dworzec PKP

godz. 10:30

Przebieg trasy: Szklarska Poręba Górna – Wysoki Kamień – Zakręt Śmierci –

Szklarska Poręba Dolna

5. Trasy jedno i wielodniowe organizowane we własnym zakresie, zgłoszone do

kierownictwa rajdu najmniej 10 dni przed terminem.

III. ORGANIZATOR:

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Pogórze Izerskie” w

Lubaniu

ul. Bracka 12 59-800 Lubań tel. 757222423 lub 667942915

Bank BGŻ O/Lubań 51 2030 0045 1110 0000 0082 4560

Współorganizator – Osiedlowe Koło PTTK nr 35 w Lubaniu

Komandor – Tadeusz Sławiński tel. 607811838

Z-ca Komandora – Bogdan Stempkowski

Sekretariat – Mieczysława Chawchunowicz

IV. WPISOWE:

trasa nr 1 – 80zł

trasa nr 2 – 40zł

trasa nr 3 – 35zł

trasa nr 4 – 10zł

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:

- zgłoszenie uczestnictwa na „Karcie zgłoszenia” potwierdzonej przez instytucję

zgłaszającą do 26.05.2017r.

- wpłacenie wpisowego do dnia 26.05.2017r.

- ubezpieczenie uczestników – członkowie PTTK z ważną legitymacją PTTK objęci

są ubezpieczeniem NNW, pozostali uczestnicy powinni ubezpieczyć się we

własnym zakresie (organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieszczęśliwe

wypadki)

- przestrzeganie „Karty Turysty” oraz wszystkich przepisów dotyczących

bezpieczeństwa podczas wędrówki

- posiadanie dowodu tożsamości – strefa nadgraniczna (dowód osobisty lub

paszport)

- w rajdzie mogą uczestniczyć drużyny 3-10 osobowe oraz turyści indywidualni,

młodzież tylko pod opieką osób dorosłych

- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za poniesione w imprezie szkody i

za szkody wyrządzone przez uczestników

- na trasie nr.1 sugerowane jest posiadanie koron czeskich.

VI. PRZYWILEJE:

-pamiątkowy znaczek rajdowy

-przewodnictwo na trasie

-punkty do odznak turystycznych

-noclegi w schroniskach PTSM i stacjach turystycznych, wszystkie noclegi z własną

bielizną pościelową ( nie dotyczy trasy nr.2 )

-możliwość weryfikacji odznak turystycznych: GOT, OTP, TP, OK

-na trasach odbędą się eliminacje konkursu turystyczno-krajoznawczego, finał na

mecie.

VII. INNE INFORMACJE:

Meta rajdu przy schronisku młodzieżowym PTSM „Plum” dnia 10.6.2017r. o

godz.15:00.

Odjazd pociągu ze stacji PKP Piechowice (ok. 1,7 km od schroniska „Plum”) do

Jeleniej Góry o godz. 17:08.

Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu tras i interpretacji

regulaminu.

PRZYJEMNYCH WĘDRÓWEK NA TRASACH RAJDOWYCH

ŻYCZĄ ORGANIZATORZY