PTTK Lubań

Pogórze Izerskie

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Zarząd

Zarząd Oddziału PTTK „Pogórze  Izerskie” Aktualizacja 11.03.2017

Skład zarządu:

1) Prezes - Monika Polerecka Chawchunowicz 
2) Wiceprezes - Jacek Jurak 
3) Sekretarz – Mariola Żuraw 
4) Skarbnik – Mieczysława Chawchunowicz 
5) Członek – Elżbieta Krzakowska

Skład Komisji Rewizyjnej: 
1) Prezes – Tadeusz Sławiński 
2) Z-ca prezesa – Grzegorz Wieczorek 
3) Sekretarz – Krzysztof Podkowiński 
4) Członek – Robert Chawchunowicz 
5) Członek – Antoni Zwierzyński