PTTK Lubań

Pogórze Izerskie

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Zjazd wyborczy 2013

W dniu 02 marca 2013 roku o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Łużyckiego Centrum Rozwoju LUBAŃ RYNEK-SUKIENNICE odbył się

XVIII ZJAZD

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY ODDZIAŁU PTTK "POGÓRZE IZERSKIE". Na zjazd stawiło się delegatów 24 z prawem do głosu oraz zaproszeni członkowie Oddziału i goście. Urząd Miasta w Lubaniu reprezentowała Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej Elżbieta Sindrewicz oraz Starostwo Powiatowe

w Lubaniu Członek Zarządu Powiatu Lubańskiego Wojciech Zembik.Zjazd zamykał 4 letnią działalność Oddziału oraz kadencję ustępującego zarządu oraz komisji rewizyjnej. Przedstawione zostało sprawozdanie z 4 letniej działalności Oddziału.Wiele prac i zaangażowanie działaczy społecznych zawierało się w sprawozdaniu. Ogromne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w społeczną działalność turystyczną ,ekologiczną, krajoznawczą. Zarząd otrzymał absolutorium.Wręczono odznaczenia i wyróżnienia dla działaczy Oddziału Pttk w Lubaniu.Podjęto uchwałę o zatwierdzeniu nowego Statutu - dokonano kilka poprawek do wzorcowego Statutu.Zostały przeprowadzone wybory na kolejną kadencję.Zarząd wykreował się następująco:

Prezes - Monika Polerecka Chawchunowicz

Z-ca Prezesa - Jacek Jurak

Skarbnik - Urszula Lipnicka

Sekretarz - Mieczysława Chawchunowicz

Członek Zarządu - Bogdan Stempkowski

Komisja Rewizyjna: Tadeusz Sławiński – prezes,Grzegorz Bernacki – wiceprezes, Jan Prabucki – sekretarz ,Antoni Zwierzyński – członek, Radosław Goś – członek.