PTTK Lubań

Pogórze Izerskie

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Zjazd Wyborczy 2017

MC900442132

Informacja:

XIX ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY ODDZIAŁU PTTK "POGÓRZE IZERSKIE"

 

 zjazd2017

Oddział PTTK Pogórze Izerskie wkracza w nowy rozdział swojej działalności. Podczas ostatniego zjazdu wybrano nowe władze, które odpowiadać będą za funkcjonowanie oddziału przez kolejne cztery lata.

Dnia 11 marca 2017 roku w sali konferencyjnej lubańskiego Tretu, odbył się XIX Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Oddziału PTTK Pogórze Izerskie w Lubaniu. Po przywitaniu delegatów oraz zaproszonych gości, Prezes ustępującego zarządu Pani Monika Polerecka Chawchunowicz, złożyła sprawozdanie z czteroletniej działalności oddziału. Sprawozdanie zostało przyjęte bez zastrzeżeń. Delegaci uczcili minutą ciszy pamięć ostatnio zmarłych Kolegów: Ludwika Anioła, Jana Brzozowskiego i Antoniego Litwina, Cześć Ich Pamięci.

Wręczono dyplomy uznania zasłużonym działaczom PTTK oraz wyróżniono odznakami: 25lat w PTTK i 50 lat w PTTK. Po dyskusji na tematy rozwoju i przyszłości Oddziału PTTK Pogórze Izerskie w Lubaniu przystąpiono do wyboru nowych władz na następną kadencję. Podczas głosowania wyłoniono nowy zarząd oddziału, komisję rewizyjną i delegatów na Wojewódzki Zlot Oddziałów PTTK.

Skład zarządu:

1) Prezes - Monika Polerecka Chawchunowicz 
2) Wiceprezes - Jacek Jurak 
3) Sekretarz – Mariola Żuraw 
4) Skarbnik – Mieczysława Chawchunowicz 
5) Członek – Elżbieta Krzakowska

Skład Komisji Rewizyjnej: 
1) Prezes – Tadeusz Sławiński 
2) Z-ca prezesa – Grzegorz Wieczorek 
3) Sekretarz – Krzysztof Podkowiński 
4) Członek – Robert Chawchunowicz 
5) Członek – Antoni Zwierzyński

Życzymy wszystkiego najlepszego nowemu Zarządowi Oddziału PTTK w Lubaniu, sukcesów w realizacji zadań i nowych wyzwań. Digitalizacja życia publicznego i nie tylko, doprowadziła do sytuacji, w których spędzamy zbyt wiele godzin przed ekranami komputerów, niestety ma to zgubny wpływ na stan naszego zdrowia fizycznego jak i psychicznego. Dzięki działalności takich zapaleńców jak członkowie PTTK mamy możliwość wyrwania się z domu na wycieczkę, do lasu, w góry czy też na spływ kajakowy, pod okiem fachowej kadry instruktorskiej i przewodnickiej.

Autor: red./PTTK Pogórze Izerskie

eluban.pl